KN Paradise hội tụ khá đầy đủ những mô hình dòng củ sản phẩm bất động sản vượt trội từ Biệt thự biển, Biệt thự golf, Nhà phố nghỉ dưỡng, Nhà phố kinh tế, cho đến những Căn hộ cao cấp. Trong số đó, mô hình khu nhà ở được thiết kế theo nhiều sang trọng khác nhau như khu nhà ở golf, biệt thự biển, khu làng biệt thự Nhật Bản… mang đến các không khí sống thượng lưu xứng tầm.Các khu nhà phố thương mại thì nhân tố công suất lại đc triệu tập phát triển, đào bới sự tiện lợi, tiện lợi giao thương. Tại KN Paradise, những Khu phức hợp căn hộ không chỉ là cung ứng về tiện nghi văn minh, mà gia chủ sẽ hài lòng với các hướng nhìn ấn tượng như trực diện sân golf & thu trọn không khí khu vườn thượng uyển.KN Paradise xứng danh là nơi an cư lạc nghiệp, nơi thi công những báo giá trị sống vững bền, nơi cộng hưởng giá trị chi tiêu & sinh lời bền vững và bền vững và kiên cố. https://sketchfab.com/knparadiseland https://pastebin.com/u/knparadise https://soundcloud.com/knparadiseland https://forums.asp.net/members/knparadiseland.aspx https://www.behance.net/knparadise2 https://gitlab.com/knparadise https://www.facebook.com/KNParsolcamranh.nhatrang https://linktr.ee/knparadise https://gab.com/knparadise https://issuu.com/knparadiseland


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 14:00:25 (257d)