KN Paradise hội tụ không thiếu thốn những loại hình cây sản phẩm bất động sản vượt trội từ Biệt thự biển, Biệt thự golf, Nhà phố nghỉ dưỡng, Nhà phố kinh tế, cho đến những Căn hộ cao cấp. Trong đó, mô hình tòa nhà đc kiến thiết theo khá nhiều quý phái và sang trọng khác lạ như căn nhà golf, tòa nhà biển, khu làng biệt thự Nhật Bản… mang đến những khoảng không sống thượng lưu xứng tầm.Các khu nhà phố kinh tế thì nhân tố công suất lại đc triệu tập phát triển, tìm hiểu sự tiện lợi, tiện lợi giao thương. Tại KN Paradise, những Khu phức hợp căn hộ không chỉ cung cấp về tiện nghi tiến bộ, mà gia chủ sẽ hài lòng với những hướng nhìn ấn tượng như trực diện sân golf & thu trọn khoảng không sân vườn thượng uyển.KN Paradise đáng được là nơi an cư lạc nghiệp, nơi xây dựng các bảng giá trị sống vững bền, nơi cộng hưởng bảng giá trị chi tiêu and sinh lời vững chắc. https://bookme.name/knparadisez https://replit.com/@knparadise https://www.behance.net/knparadise2 https://angel.co/u/kn-paradise-1 https://500px.com/p/knparadiseland https://dribbble.com/knparadiselan https://www.folkd.com/user/knparadiseland https://sites.google.com/view/knparadiseland/ https://pastebin.com/u/knparadise https://sketchfab.com/knparadiseland


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 14:14:27 (11d)